АПТЕПФ 2012
Головна | ПРОГРАМА на 21-22 вересня 2012р. | Реєстрація | Вхід
П`ятниця
21.06.2019
02:54
Вітаю Вас Гість | RSS

21 вересня 2012 р., п'ятниця

Читальна зала науково-технічної бібліотеки Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя (вул. Руська, 56, корпус №2, 3 поверх)

 

Друге пленарне засідання 

9:30 - 10:10

Вік Корсун (Український науково-технологічний центр)

„Трансфер технологій, інновації та підприємництво - це стимулятори розвитку української науки”

10:10 - 10:30

Котлярчук Б.К. (УНТЦ та Інститут прикладних проблем механіки та математики НАН України, м.Львів)

„Український науково-технологічний центр: цілі, програми та пріоритети діяльності”

10:30 - 11:00

Дзумедзей Р.О. (Національний контактний пункт РП7 «Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології»)

„Захист  прав  інтелектуальної  власності  у  міжнародних дослідницьких проектах”

11:00 – 11:20

Химич Г.П. (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

"Наукові парки - механізми впровадження інновацій у виробництво

11:20 - 11:40    перерва на каву

 

СекціяФізика та технологія наносистем”

Головуючі: Дідора Т.Д.., Салій Я.П.

Читальна зала бібліотеки

Секція „Фізика конденсованого стану”

Головуючий: Дідух Л.Д.

Зала засідань вчених рад

 

11:40-12:20

Салій Я.П. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

 „Підсистема дефектів у тонкоплівкових напівпровідникових структурах”.

11:40-12:20

Держко О.В. (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

„Плоскозонний феромагнетизм Мільке-Тасакі”

 

12:20-12:40

Бойчук В.І. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

 „Спектр сферичної квантової точки з двома іонами домішки”

12:20-12:40

Лісний Б.М. (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м.Львів)

Основний стан і термодинаміка спін-1/2 асиметрич­ного ромбічного ланцюжка Ізінга-Гайзенберга

 

12:40-12:50 

Сокольник О.А. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

„Вплив форми квантової точки гетеросистеми GaAs/AlAs на коефіцієнт поглинання при міжрівневих діркових переходах”

12:40-12:50 

Рувінський Б.М. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

„Оптична прозорість допованого графену у постлінійному відгуку”

 

12:50-13:00

Пазюк Р.І. . (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

„Спектр електронів та екситонів у надгратках зі сферичних квантових точок”

12:50-13:00

Кардашев Д.Л. (Одеська національна морська академія)

„Локальна густина електронних станів графену”

 

13:00-

13:10

Бойко І.В. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

„Теорія активної провідності квантового каскадного лазера у поперечному магнітному полі”

13:00-

13:20

Швець В.Т. (Одеська національна академія харчових технологій)

„Рівняння стану металічного гелію. Металічний гелій та внутрішня будова Юпітера”

 

13:10-

13:20

Дзундза Б.С. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Поверхневі явища і механізми розсіювання в тонких плівках напівпровідникових сполук”

13:20-

13:30

Загладько І.М. (Інститут фізики конденсованих систем НАН України)

Модель типу Юкави в теорії прямих взаємодій: проблеми пуанкаре-інваріантності та унітарності матриці розсіянняня

 

13:20-

13:30

Войтко М.В. (Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка НАН України)

„Резонансне розсіювання пружної SH-хвилі дефектом на поверхні з'єднання пластини і півпростору”

 

 

13:30-14:30  Перерва на обід

 

СекціяФізика та технологія наносистем”

Головуючий: Бойчук В.І.

Читальна зала бібліотеки

Секція „Фізика конденсованого стану”

Головуючий: Держко О.В.

Зала засідань вчених рад

 

14:30-15:10

Лукіянець Б.А. Національний університет «Львівська політехніка»

Нанооб’єкти з точки  зору електроніки

14:30-15:10

Дубленич Ю.І. (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

„Континуум аперіодичних структур у ґратковому газі на трикутній ґратці”


15:10-15:30

Прокопів В.В. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Механізми формування дефектної підсистеми у парофазних конденсатах кадмій телуриду”


15:10-15:30

Дідух Л.Д. (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

„Модифікована форма полярної моделі: ефекти

міжелектронних взаємодій”


15:30-15:40

Коровицький А.М. (Луцький національний технічний університет)

„Оптимізація технології отримання стабільного плазмового розряду у вакуумній камері ВУП5М при магнетронному розпорошенні”


15:30-15:50

Купоров В.М. (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

Динаміка бінарних нейтральних та іонних рідин: підхід узагальнених колективних мод і теорія збурень


15:40-15:50

Дзундза Б.С. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Автоматизована установка для вимірювання кінетичних коефіцієнтів тонких плівок”


15:50-16:00

Романік Р.В. (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів)

Термодинамічні функції тривимірної ізінгоподібної моделі в зовнішньому полі


15:50-16:00

Яворський Я.С. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Конструктивні особливості вакуумних мікропічок для осадження тонких плівок і наноструктур”


16:00-16:10

Ліщинський І.М. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Процеси формування і структура парофазних конденсатів кадмій телуриду”

16:00-16:10

Крупніцька О.М. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Низькотемпературні властивості деформованого ромбічного спінового ланцюжка у сильному магнітному полі

 

16:10-16:30

Перерва на каву

16:10-16:30

Перерва на каву

 

СекціяФізика та технологія наносистем”

Головуючі: Пелещак Р.М., Прокопів В.В.


Читальна зала бібліотеки

Секції  „Фізика конденсованого стану”, „Фізика напівпровідників і діелектриків”, Фізика та технологія наносистем”

Головуючі: Лукіянець Б.А..,Швець В.Т.

Зала засідань вчених рад

 

16:30-16:50

Бачук В.В. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Процеси освальдівського дозрівання у наноструктурах плюмбум телуриду, вирощених із парової фази”

16:30-16:40

Наговська І.В.  (Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України, м.Львів)

„Фізичний механізм впливу водню на константу магнітострикції сплавів на основі d–перехідних та рідкісноземельних металів”

 

16:50- 17:00

Яворський Я.С. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Топологічні особливості зародження і росту наноструктур металічного срібла у наноструктурах Ag|BbTe| слюда”

16:40- 16:50

Рацька Н.Б. (Фізико-механічний інститут імені

Г.В. Карпенка НАН України, м.Львів)

„Вплив параметрів оксидування на структурно-фазовий стан та властивості сплаву системи Nb-Ti”

 

17:00- 17:10

Ткачук А.І. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Методи визначення теплопровідності тонкоплівкових конденсатів”

16:50- 17:00

Пташник В.В. (Національний університет «Львівська політехніка»)

„Зміна гідрофобності активованого вугілля в результаті обробки електрохімічно активованими водними розчинами”

 

17:10- 17:20

Никируй Р.І. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

„Оптимізація процесу вирощування тонкоплівкових структур ZnS методом газодинамічного потоку пари”

17:00- 17:10

Матулка Д.В. (Національний університет «Львівська політехніка»)

Імпедансний відгук та квантова ємність клатратів конфігурації неорганічний напівпровідник / орга­нічний контент

 

17:20- 17:30

Лесюк Р.І. (Інститут прикладних проблем механіки і математики імені  Я.С. Підстригача НАН України)

„Формування нанозернистих товстих плівок срібла як струмопровідних елементів друкованих плат”

17:10- 17:20

Біщанюк Т.М. (Національний університет «Львівська політехніка»)

Формування та властивості інтеркалаткних наноструктур конфігурації неорганічний напівпровідник / сегнетоелектричний рідкий кристал

 

17:30- 17:40

Шарабура О.М. (Фізико-механічний інститут імені

Г.В. Карпенка НАН України)

Вплив країв діафрагми на ближнє поле конічного зонда за осесиметричного збудження

17:20- 17:30

Курепа А.С. (Національний університет «Львівська політехніка»)

Дослідження інтеркаляції йоду на поверхні активованого вуглецевого матеріалу

 

 

 

17:30- 17:40

Кравченко В.М. (Київський нац. університет імені Тараса Шевченка)

Спектральні властивості іридовірусу комара, його капсидних білків, ліпідів та ДНК

 

 

22 вересня 2012 р., субота

 

Екскурсії (останній термін реєстрації на екскурсії – 20 вересня)

 

1. Збаразький замок, Вишнівецький палац (автобусна, орієнтовно 4-5 годин)

2. Печера "Млинки" (виїзд увечері 21.09, повернення - вранці 22.09)

 

Більш детальну інформацію щодо пропонованих варіантів харчування, дружньої вечері та екскурсій дивіться, будь-ласка, у розділі "Культурна програма"

 

В програмі можливі зміни!

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz